ELLE Man
Big Bike Sài Gòn - Chu du theo đam mê
Đoàn xe xé gió với tốc độ nhích dần từ 150 đến 200 rồi 240km/h, những ánh mắt căng về phía...
Thuy Nguyen