Tôi thường tin rằng, trí tuệ tượng trưng cho lý trí của chúng ta. Còn tình cảm, chính là đại diện cho cảm xúc.