ELLE Interview
Sam Smith - Tâm hồn Soul của Anh Quốc
Nếu nghe qua “In the Lonely Hour”, bạn sẽ phải đặt câu hỏi: “Sao giống Adele quá vậy?” thậm chí...
Thuy Nguyen