Bí quyết sống
Khi người thứ ba xuất hiện
(Phái đẹp - ELLE) Người thứ ba dường như mang một ẩn số thừa, thiếu và đủ, là tác nhân làm thay...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE