ELLE Interview
Bùi Thị Thanh Hương - Không bỏ quên đam mê
[Tạp chí ELLE tháng 7/2017] Nhanh tay buộc gọn mái tóc dài, xoay ghế đứng dậy và xắn tay áo tự...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE