Điểm tin & Sự kiện
Marilyn Monroe đã từng qua phẫu thuật thẩm mỹ
Phim X-quang và bệnh án chứng minh Marilyn Monroe từng phẫu thuật cằm sẽ được bán đấu giá với...
SP