ELLE Voice
[ELLE Voice] Nữ giới và ngành công nghệ
Chuyên đề này của ELLE sẽ bàn về nữ giới và công nghệ, với cuộc trò chuyện của hai nhân vật làm...
ELLE Team