Thế giới văn hóa
Viola & Bộ gõ Việt Nam - Sự cộng hưởng đầy bất ngờ
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 10/2018] Có thể nói Viola và bộ gõ Việt Nam là hai thế giới...
ELLE Team