Sao & ​Showbiz
Mel Gibson - Tìm lại vàng son từ tro tàn
Gần một thập kỷ, Gibson bị giới Hollywood đưa vào danh sách đen. Phải biết rằng, danh sách đen...
ELLE Team