ELLE Interview
Ca sĩ Gil Lê: "Đối với tôi, mỗi sự kiện đều giúp tôi thay đổi tư duy"
“Đối với tôi, mỗi sự kiện dù nhỏ, mỗi người tôi từng tiếp xúc, mỗi cuốn sách tôi đọc qua đều...
Hương Tôn
ELLE Interview
Gil Lê - Giới tính không quyết định phẩm chất con người bạn
[Tạp chí ELLE tháng 6/2017] Suốt từ năm 18 đến hơn 23 tuổi, bố mẹ luôn hỏi Gil Lê sao cô...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE