Tin làm đẹp
STYLENANDA sắp hoàn tất thương vụ sáp nhập tập đoàn đa quốc gia
Ngày 14/5/2018, một tập đoàn làm đẹp lớn thông báo họ sẽ mua lại 100% Stylenanda - Công ty mẹ...
ELLE Team