Thế giới văn hóa
Thế giới tí hon của Tatsuya Tanaka
Tanaka Tatsuya tin rằng trí tưởng tượng thời thơ ấu là kho dữ liệu vô tận giúp anh đi tìm sự...
Đoàn Trúc